Het varen met de Bernisse

ingevoerd op 25-04-2016

Gepubliceerd:

Het varen met de Bernisse,

Ons schip is in 1954 in dienst gesteld. Een flinke oude dame inmiddels. Als wij naar een evenement varen dan doen we dit nog een wijze zoals men vroeger met dit schip voer. De officieren stonden op de open brug, boven de stuurhut in weer en wind. Deze gaven de commando’s door aan de roerganger welke in het stuurhuis stond onder de brug lekker warm en beschut. De communicatie verliep via de spreekbuis van de brug naar het stuurhuis. De officieren gaven zo steeds de koers door aan de stuurman. Een grap waar je maar een keer in trapte was, wil je koffie! Als er dan ja werd gehoord ging ook de koffie door de spreekbuis naar beneden.

Omdat ons schip nog de originele open brug heeft doen we dit niet meer vanaf de brug. Nu heeft de schipper het commando over het schip als we varen. En kan hij vanaf de zijkant in en buiten de stuurhut de omgeving van het schip scherp in de gaten houden. Daarbij hebben wij de beschikking over moderne navigatie en radar apparatuur. Op deze wijze kunnen we te allen tijde veilig varen. De apparatuur wordt constant door de schipper uitgelezen op mogelijke contacten welke te dicht bij komen of op onze koers dreigen te komen. De roerganger staat in het midden van de stuurhut aan het roer. Schuin voor hem hangt een computerscherm waarop het navigatiescherm van WinGPS te zien is. Dit is een navigatieprogramma voor op het water. Hierop heeft de schipper voor aanvang van de reis de te varen route al ingetekend. De roerganger hoeft zo alleen de lijn van de route op de kaart te volgen om op koers te blijven. Uiteraard houdt de roerganger het overige scheepvaart verkeer nauwlettend in de gaten en kan hij ook het kompas raadplegen welke recht voor het stuurwiel staat. Het computerscherm voor de roerganger is gekoppeld aan een scherm in de hoek van de stuurhut waar ook de schipper constant meekijkt. Op de kaart van WinGPS is alles te zien wat er in de omgeving van het schip gebeurt. Ook kunnen de namen van de schepen en hun koers worden bekeken. WinGPS is een soort TomTom voor het water. Dit programma is gekoppeld aan een satellietontvanger en de AIS. Hieruit haalt het programma alle gegevens voor de kaart. Achteraf is de lijn die de roerganger heeft gestuurd ook af te lezen. De ervaren roergangers sturen heel strak op de lijn. De minder ervaren roergangers draaien veel te veel aan het stuurwiel waardoor ze het schip als een dronkenman door het water sturen. Vaak wordt er dan ook door de schipper gevraagd of je, je naam in het water aan het schrijven bent. Door heel veel achter het stuurwiel te staan krijgt men gevoel in het schip, op tijd rustig terug draaien als je ziet dat de neus omgaat. Als richtpunt houden we de vlag op de voorpiek van het schip aan  Mocht al onze apparatuur uitvallen dan hebben altijd de nieuwste zeekaarten aan boord voor het gebied waarin wij varen. De schippers kunnen dan vanaf deze kaarten navigeren.

Stentec een bedrijf welke navigatieprogramma,s en software verkoopt voor de scheepsvaart sponsort ons met de het programma WinGPS welke op een computer op de brug draait en op een laptop als back-up. Beide programma’s zijn voorzien van de nieuwste versie en kaarten door de Fa Stentec waar we heel blij mee zijn. Op deze wijze kunnen wij veilig en economisch varen dankzij onze sponsor. (http://www.stentec.com/nl/). Sponsors zijn heel belangrijk voor onze stichting. Wij krijgen geen subsidie en het onderhoud en het varen met ons schip is een dure aangelegenheid. Zo verstoken we per uur ca 100 gasolie. Daarnaast verbruiken we nog het nodige aan smeermiddelen. En hebben we kosten als verzekeringen, vergunningen, het keuren van materialen. Het onderhoud en keuren van veiligheidsmiddelen. Het onderhoud van het 62 jaar oude schip is een erg kostbare zaak welke ons steeds weer voor nieuwe verrassingen doet staan.

Tags