Beste bezoeker

Gepubliceerd:

Beste bezoekers van deze pagina over de laatste nog varende AMS 60 in West Europa

Het type AMS 60 is één van het type schepen welke na de 2e wereldoorlog
voor het mijnenvegen gebruikt is. Van deze schepen is nog maar één in heel West Europa in de vaart en die is eigendom van de Stichting tot Behoud van de AMS MS BERNISSE.

Door de inzet van ca 27 enthousiaste vrijwilligers en uw steun blijft het schip varen.
Maar zonder donateurs zou de AMS 60 BERNISSE, niet in stand gehouden kunnen worden
en zou het schip met een unieke historische waarde zonder meer verdwijnen.

Word daarom voor 30 euro per jaar ook donateur! Uw steun is van onschatbare waarde!

Alle informatie, ook over meevaren als donateur, kunt u vinden op:
www.msbernisse.nl