IN TEGENSTELLING TOT EERDERE BERICHTEN BLIJFT

HET SCHIP GESLOTEN VOOR BEZOEKERS.

Door de Coronacrisis is het schip tot nader order gesloten voor bezoekers.

De noodzakelijke werkzaamheden aan boord vinden doorgang met in acht name van de Corona maatregelen en zodra de mogelijkheden er zijn om het schip weer open te stellen zal dat zeker gebeuren. Hierover komt de informatie zodra aanwezig!


De laatste nog varende AMS 60 in West Europa

Het type AMS 60 is één van het type schepen welke voor het mijnenvegen gebruikt is.
(AMS staat voor "Auxiliary Mine Sweeper"). Van deze schepen is er, voor zover bekend,
anno 2019, nog maar één in heel West Europa in de vaart en eigendom van de
Stichting tot Behoud van de AMS ms Bernisse.

 Deze website informeert u over dit unieke schip. 

This website informs you about this unique ship.   
 


 Promo over de AMS Bernisse

Klik hier voor de promofilm over de AMS Bernisse.
Click here for the promotional film about the AMS Bernisse.
Producent Tetteroo Media
 


Geschiedenis AMS Bernisse op onzemarinevloot.weebly.com

Van het begin tot nu!