Varend monument m.s. Bernisse

Mijnenveger uit de Beemsterklasse

 

Er is van oudsher een hechte relatie tussen de Koninklijke Marine en de koopvaardijschepen in Nederland. Veel zeelieden hebben bij beide instellingen gewerkt of hun opleiding daar genoten. Eén van de taken van de Koninklijke Marine is het beschermen van de schepen van de koopvaardij. Na de 2e Wereldoorlog lagen er veel gevaarlijke zeemijnen in onze kustwateren. Het lag voor de hand dat de Koninklijke Marine dan ook na de bevrijding voortvarend aan het werk ging om deze mijnen zo snel mogelijk onschadelijk te maken voor een veilige vaart van de koopvaardijvloot (grote vaart en kustvaart), vissersvloot, marine en pleziervaart. De Nederlandse Koninklijke Marine en de Belgische Zeemacht werkten hierbij nauw samen op de Noordzeekust. Voor het onschadelijk maken van zeemijnen waren speciale schepen, mijnenvegers genaamd, nodig.

 

 

De laatste nog varende in West Europa

Het type AMS 60 is één van het type schepen welke voor het mijnenvegen gebruikt is. (AMS staat voor "Adjutant Mine Sweeper"). Enkele van deze houten kustmijnenvegers AMS 60 zijn na de 2e Wereldoorlog via de Marshallhulp in Europa gebouwd. Van deze schepen is er, voor zover bekend, anno 2013, nog maar één in heel West Europa in de vaart en eigendom van de Stichting tot Behoud van de AMS ms BERNISSE. Deze website informeert u over dit unieke schip.

 

 Monument status