Erfgoedvereniging Boelwerf in Temse

ingevoerd op 29-03-2016

  • temse 1
  • temse 2
  • temse 3

Gepubliceerd:

Op zaterdag 19 maart werd de Bernisse vereerd met een bezoek van de Erfgoedvereniging “Op Stoapel” . Deze stichting had Hellevoetsluis uitgekozen voor hun jaarlijks reisje. Hierbij werd in de ochtend de historische werf “ Rotterdams Welvaren” aangedaan  en in de middag Hellevoetsluis waar het droogdok, de Buffel , de Noordhinder en de Bernisse werden bezocht. Voor de bemanning van de Bernisse was het heel bijzonder om deze groep aan boord te mogen ontvangen.  Op de Boelwerf in Temse werd in 1953 de kiel gelegd van de Bernisse. Na de indienstelling in 1954 is het schip als Spa in dienst geweest van de Belgische marine.  De groep bestond uit zo’n 50 man en werd in 2 groepen rondgeleid door onze gidsen. Elk hoekje en gaatje werd vol belangstelling tot in de details bekeken. Ook hebben wij als huidige bemanning van het schip, veel verhalen gehoord over de bouw van de schepen op de werf van Temse en ook over de bouw van de Bernisse. Dit was een leuke en leerzame ervaring. In de kaartenkamer lagen een paar originele bouwtekeningen van het schip uitgevouwen welke ook veel belangstelling kregen. Als afsluiting is er op het achterdek een groepsfoto gemaakt.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde dag. We zullen de goede band met deze erfgoedvereniging dan ook lang blijven koesteren.

Cock Renirie

 

Op Stoapel wil het rijke erfgoed van de scheepsbouw langsheen de Scheldeboorden onderzoeken, bewaren en op een originele en creatieve manier ontsluiten voor een breed publiek. Ze legt daarbij de focus op de industriële zeescheepsbouw in Temse. Op Stoapel wil dit doen door eigen onderzoek, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verenigingen, overheden, kunstenaars en andere belanghebbenden, en door in het algemeen alle daden te stellen die onze missie kunnen verwezenlijken. Op Stoapel wil ook meewerken aan projecten van derden die raakvlakken hebben met het scheepsbouwerfgoed in de Schelderegio.

Visie

Op Stoapel beoogt zuiver cultuurhistorische en socio-culturele doelstellingen. Onderzoek, behoud en waardering van het materieel en immaterieel erfgoed met eerbied voor de scheepsbouwer moeten bijdragen tot aandacht en zorg voor een industrieel verleden waar Temse, het Waasland en België trots op zijn. De teloorgang van de industriële scheepsbouw in Temse is een aanzet tot duurzame inspanningen om dit erfgoed te bewaren, te koesteren en te waarderen.

Maatschappelijk doel

De ontsluiting van het industrieel erfgoed scheepbouw is nodig omdat het deel is van het collectief geheugen in de regio’s langsheen de Schelde. Op Stoapel wil dit patrimonium in eer herstellen. Op Stoapel wil projecten realiseren die mensen bij elkaar brengen en volgende generaties laten kennis maken met het unieke verleden van de scheepsbouw in het algemeen en dat van Boelwerf in Temse in het bijzonder.

Specifieke Doelstellingen

Kennis- en ontmoetingscentrum over Boelwerf dat onderzoekt, informeert en mensen bij elkaar brengt die interesse en/of belang hebben in het waarderen van scheepsbouwerfgoed.

Vaste en mobiele educatieve projecten en gegidste rondleidingen opzetten.

Realiseren van een Boelwerf wandelparcours met permanente infoborden.

IJveren voor initiatieven zoals een monument met info over Boelwerf op de voormalige site.

Erfgoedproblemen rond Boelwerf onder de aandacht brengen (archivering, restauratie).

Samenwerken met andere actoren rond watergebonden erfgoed en toerisme in de regio.

Op regelmatige tijdstippen verspreiden van een nieuwsbrief.

Initiatieven rond mondelinge overlevering en publicaties over de geschiedenis van Boelwerf.

Restauratie van een schip gebouwd op Boelwerf.

Uitwerken van een website om de Boelwerf te vereeuwigen met links naar sociale media.

Uitbouwen van een permanent museum ter ere van de Boelwerkers en het scheepserfgoed.

 

http://opstoapel.org/