AMS Bernisse gesloten voor bezoek

  • AMS Bernisse (12)
  • FB_IMG_1576778366116

Gepubliceerd:

IN TEGENSTELLING TOT EERDERE BERICHTEN BLIJFT
HET SCHIP GESLOTEN VOOR BEZOEKERS.

De AMS Bernisse had grote plannen door de versoepeling van de Coronamaatregelen. Het schip zou worden opengesteld voor bezoekers, de rondleiders waren aanwezig en de desinfectiemiddelen waren in bestelling. Alles was al op de sociale media gepubliceerd.

Bij nader inzien, ook in afstemming met de andere museumschepen,
en het probleem met de 1,5 meter afstand handhaving aan boord van een dergelijk klein schip als de
AMS Bernisse, werd besloten om het schip alsnog tot nader order te sluiten voor bezoekers.

De noodzakelijke werkzaamheden aan boord vinden doorgang met in acht name van de beperkingen en zodra de mogelijkheden er zijn om het schip weer open te stellen zal dat zeker gebeuren.
Hierover komt de informatie zodra aanwezig!

THE SHIP REMAINS CLOSED FOR VISITORS.

The AMS Bernisse had big plans because of the relaxation of the Corona measures. The ship was to be opened to visitors, the guides were present and the disinfectants were ordered. Everything was already published on social media.

On closer inspection, also in coordination with the other museum ships,
and the problem with the 1.5 meter distance on board such a small ship as the AMS Bernisse, it was decided to close the ship for visitors until further notice.

The necessary work on board will continue with due observance of the restrictions and as soon as there are opportunities to reopen the ship, this will certainly happen.
The information will be provided as soon as available!