IN TEGENSTELLING TOT EERDERE BERICHTEN BLIJFT

HET SCHIP GESLOTEN VOOR BEZOEKERS.

 

Door de Coronacrisis is het schip tot nader order gesloten voor bezoekers.

De noodzakelijke werkzaamheden aan boord vinden doorgang met in acht name van de Corona maatregelen en zodra de mogelijkheden er zijn om het schip weer open te stellen zal dat zeker gebeuren. Hierover komt de informatie zodra aanwezig!


Op 22 september is overleden de heer

Gary Charles Thomas Edward Lum Chou

Gary was jarenlang kok op wat nu de AMS Bernisse is.
Hij was vanaf de start betrokken bij het herstel en in de vaart houden van de mijnenveger.
De uitvaart heeft door de huidige omstandigheden al in besloten kring plaatsgevonden.
De familie dankt iedereen voor de steunbetuigingen en het bestuur van de AMS Bernisse wenst de familie sterkte.


De laatste nog varende AMS 60 in West Europa

Het type AMS 60 is één van het type schepen welke voor het mijnenvegen gebruikt is.
(AMS staat voor "Adjutant Mine Sweeper"). Van deze schepen is er, voor zover bekend,
anno 2019, nog maar één in heel West Europa in de vaart en eigendom van de
Stichting tot Behoud van de AMS ms Bernisse.

 Deze website informeert u over dit unieke schip. 

This website informs you about this unique ship.   
 


 Promo over de AMS Bernisse

Klik hier voor de promofilm over de AMS Bernisse.
Click here for the promotional film about the AMS Bernisse.
Producent Tetteroo Media
 


Geschiedenis AMS Bernisse op onzemarinevloot.weebly.com

Van het begin tot nu!


Uniek schilderij van de AMS Bernisse overgedragen aan Koen Harsma
van Resturant de Waag in Hellevoetsluis.

 


De schilder Fred van Bergen werpt een laatste blik op zijn werk


De website van restaurant de Waag in Hellevoetsluis

0181 - 776952