Stichting tot Behoud van de AMS ms BERNISSE  [image218orgNLlinkPAGIN129515int


Op 2 september 1994 is bij notariële acte de Stichting Paradijsvogel opgericht.
Per 1 september 2011 werd de stichting bij notariële acte hernoemd in Stichting tot Behoud van de AMS ms BERNISSE.

Zij bestaat uit een bestuur, medewerkers en bemanning. De stichting wordt financieel gesteund door donateurs en sponsors. Tot de eigendommen van de Stichting behoort een cultuurhistorisch monument; een AMS 60 mijnenveger.
De Stichting tot Behoud van de AMS ms BERNISSE waakt over dit cultuurhistorisch maritiem erfgoed. Het is, voor zover bekend, de enige kustmijnenveger in West Europa van deze AMS 60 klasse dat nog in de vaart is.
 

De Stichting kent donateurs, sponsors en leden van werkgroepen met een speciale kennis, achtergrond of belangstelling. Sommige medewerkers dragen hun steentje bij aan de Stichting door gespecialiseerde kennis. Anderen door hun enthousiasme. Kortom, iedereen die een bijdrage wil leveren zal vervoerd raken door de prettige sfeer en de ongedwongen samenwerking.

Publiekstrekker

Het schip is thans een publiekstrekker geworden op alle plaatsen waar ze afmeert.
Het schip brengt jaarlijks bezoeken aan vele maritieme één- of
meerdaagse evenementen in Nederland en België.
Voor donateurs en sponsors biedt dat aantrekkelijke mogelijkheden.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de heren:

Voorzitter                  Gerrit van Elst

Penningmeester         Jason van Duijvenvoorde

Secretaris                  Ab van Ommen

Alg. Bestuurslid         Cor van Saarloos

Alg. Bestuurslid         Pip van Dijk

ANBI

De stichting heeft de Culturele ANBI-status, waardoor uw donaties en schenkingen aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.