Bemanning & Medewerkers

Een groot deel van de bemanning. Enkele mannen ontbreken op deze foto.

Bemanningsleden

J.J. Beeckman, J. van Biene, J. van den Bos, P. van Dijk, J. Baljeu, B. van der Linden,
B. van der Schelling, L. van Waardenburg, C. van Saarloos, G. van Elst, H. van Wijck,
J. van Duijvenvoorde, E. Bruinen, J. Vilijn, W. Tas, A. Elmendorp, A. Zuidema, A. van Ommen,
R. Lub, F. van Bergen, C. Leich, E. Dur, C. Duits, H. Geefshuysen, B. Slot. H. Lieffering

[image62400NLlinklargeImageorgnvt
Een deel van de bemanning van de Bernisse. Er ontbreken enkele mannen.]

Andere medewerkers

Naast de vaste bemanningsleden is er een aantal medewerkers die niet als bemanning optreden als we gaan varen maar op een andere wijze ondersteuning verlenen, bijvoorbeeld als kok, radiotelegrafist, elektricien e.d.

Bemanningsleden en andere medewerkers zijn veelal voormalige werknemers van onze Koninklijke Marine, Nederlandse Koopvaardij (in brede zin) of personen die een maritieme achtergrond of sympathie met het water hebben. Veelal zijn dit vroeg gepensioneerden. Ook jongeren voelen zich echter thuis in onze gelederen. De Stichting is er voor iedereen die deze een warm hart toedraagt.


Aanmonsteren?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe bemanningsleden en medewerkers.
Mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om de Bernisse in 'optima forma' te houden.

 

Meer weten?

Mail onze secretaris.