ANBI

De stichting tot behoud van de AMS ms Bernisse heeft de Culturele ANBI-status. 
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs en sponsors van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Vanaf 2020 komt de ANBI verantwoording per jaar op een eigen pagina

 


Voorgaande jaren.
Door omstandigheden zijn niet alle jaren weergegeven.


Jaarrekening en balans m.i.v. 1 april 2022

Jaarverslag en jaarplan m.i.v. 1 april 2022