Varend Monument en Varend Erfgoed KM Wimpel Varend Monument

 

Een Varend Monument is in Nederland een schip, dat is opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten van de Federatie Varend Erfgoed Nederland.

 

FVEN

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties. De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behoudsorganisaties, en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behoudsorganisaties, waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed.

Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren. 
Op dit moment zijn er drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register.

 

De Bernisse is ingeschreven in dit register.

 

De stichting is tevens ANBI cultureel erkent.


 

Wimpel Varend Erfgoed KM

 

De MS Bernisse is toegevoegd aan het Platform Varend Erfgoed Koninklijke Marine en daar zijn wij bijzonder trots op, het hard werken van de vele vrijwilligers is hiermee beloond.

 

Samen met de Vrienden van de Naaldwijk (ex-Hr.Ms. Naaldwijk), Zeekadettenkorps Delfzijl (ex-Hr.Ms. Naarden), Zeekadettenkorps Lemmer (ex-Hr.Ms. Roermond), Zeekadettenkorps Harlingen (ex-Hr.Ms. Sittard), Stichting Promotie Maritieme Tradities (ex-Hr.Ms. Mahu), PBY Catalina vliegboot ‘Karel Doorman' en de Stichting Keep Them Landing vormen wij op dit moment het Platform Varend Erfgoed.

 

Uitreiking Wimpel Varend Erfgoed KM 2Uitreiking Wimpel Varend Erfgoed KM 3Uitreiking Wimpel Varend Erfgoed KM 4Uitreiking Wimpel Varend Erfgoed KM 5Uitreiking Wimpel Varend Erfgoed KM 6